Nowa firma - dotacje-unijne-dla-firm-na-co-dotacja-z-dotacja-od-unii-ulepszyc-funkcjonowanie-firmy

Dotacje unijne dla firm

nowa-firma.com.pl


Na wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia zostały przewidziane środki w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Za realizację tego działania odpowiadają w każdym województwie odpowiednie Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP) lub Urzędy Marszałkowskie (UM). Zatem tam należy szukać dodatkowych informacji. Urzędy te, w wyniku konkursu, wyłonią w każdym województwie firmy lub instytucje, które będą odpowiedzialne za udzielanie wsparcia na zlecenie WUP lub UM.